Utazási feltételek

A szerződő iroda adatai:
Megnevezés: UngarnBooking

Iroda: 8640 Fonyód, Béke úti üzletsor FSZ.5.
Telefon: 06/70-593-6009, 06/30-184-7970
E-mail: info@ungarnbooking.com
Gyuricza Zita e.v.  Adószám: 67000801-1-34   Nyilvántartási szám: 42181284
Háry Zoltánné e.v. Adószám: 59414508-1-40   Nyilvántartási szám: 57442150

Az UngarnBooking közvetítő szolgáltatást nyújt a vendég és a bérbeadó között. Az általunk kínált szálláshelyeket saját magunk választjuk ki, minősítjük, és kötjük meg a szerződéseket. Így a honlapunkon található szálláshelyek és adataik a valóságnak megfelelnek.

Foglalás, visszaigazolás:
A foglalás történhet honlapunkon keresztül, e-mailben, telefonon vagy személyesen. Az utazási szerződés egyrészről a vendég megrendelésével és a 30% foglalási biztosíték megfizetésével, másrészről a megrendelés elfogadásával és a jelentkezés nyilvántartásba vételével jön létre. A nyaralás időpontját, árát, szolgáltatásokat az Utazási utalvány tartalmazza, melyet a foglalási biztosíték beérkezése után a számlával együtt írásban küldünk meg kedves vendégeinknek.

Fizetési feltételek:
A foglalást csak a foglalási biztosíték beérkezése után tekintjük érvényesnek. Ennek mértéke 20-30% között mozog. A fennmaradó összeg a bérleti időpont megkezdésekor a helyszínen fizetendő, vagy előre átutalandó.

Utazási utalványt a foglalási biztosíték beérkezése után küldünk. A foglalási biztosíték fizethető banki átutalással, postai úton vagy készpénzben az irodában. Hitelkártyával történő fizetést jelenleg nem áll módunkban elfogadni. Minden hozzánk beérkezett összegről visszaigazolást küldünk.

Lemondási feltételek:
A megrendelt nyaralóház vagy apartman foglalásának lemondását kizárólag írásban lehet megtenni.
Amennyiben a Vendég eláll a megrendelt szolgáltatástól, a következő bánatpénz fizetendő:

Az előleg beérkezését követően történő lemondás esetén a foglalási biztosíték 100%-a
Az utazás megkezdése előtt 7 napon belüli lemondás, vagy meg nem érkezés esetén a szállásdíj 80%-a követelhető.


Amennyiben kormányrendelet tiltja az egyéni nyaralást, a befizetett összeg a következő év végéig felhasználható bármely nyaralóházunk bérlésére, vagy a Vendég kérésére visszautalásra kerül. Amennyiben az utazás időszakát hatósági tiltás nem érinti, vagy a vendég nem emiatt mondja le a szállásfoglalást, a fenti lemondási feltételek a mérvadóak az előleg visszautalásával kapcsolatban.
Visszalépés az iroda részéről:
Az UngarnBooking fenntartja a módosítás jogát. Amennyiben a lefoglalt szálláshely a bérlet időpontjában nincs kiadható állapotban, az iroda köteles helyette azonos értékű másik bérleményt biztosítani.

Az iroda a bérleti időpont megkezdése előtt írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől, ha a bérleti időszakot vis maior, előre nem látható körülmény (csőtörés, víz, csatorna, villany, gáz problémák, természeti katasztrófák, elemi károk, előző vendégek okozta károk, szerződésbontás, ingatlan időközbeni eladása stb.) akadályozza. Ha az iroda ezen okok miatt eláll a szerződéstől, akkor a vendég elsősorban jogosult az eredetivel azonos értékű szolgáltatás igénybevételére ill. lehetősége van az addig befizetett bérleti díj visszaigénylésére.

Érkezés, távozás:
A szálláshelyet az érkezés napján 15 - 18 óra között lehet elfoglalni, a távozás napján legkésőbb délelőtt 10 óráig kell elhagyni. A kulcsátadás előzetes megbeszélés alapján a helyszínen vagy az UngarnBooking irodájában történik. A szálláshelyet csak a szállásdíj kiegyenlítése után lehet elfoglalni. Amennyiben váratlan nehézségek miatt (autó meghibásodása, forgalmi dugó…) az adott időben nem tudnak megérkezni, szíveskedjenek irodánkat az érkezés várható időpontjáról értesíteni, ellenkező esetben nem tudjuk garantálni a szálláshelyre való bejutást, továbbá az ebből származó reklamációt sem tudjuk elfogadni.

Az ár tartalmazza:
Az árak tartalmazzák a szállásdíjat, a víz, a gáz, az elektromos áram költségét, az ágynemű használatot, és legtöbb esetben a végtakarítást. A honlapon feltüntetett „További költségek”-et a helyszínen készpénzben kell fizetni a szolgáltatás igénybevételétől függően.

Az árak bérleményenként értendők a megjelölt létszámig. A csecsemő és a kisgyerek is 1 főnek számít. A megadott létszámnál többen a bérleményben nem tartózkodhatnak. A létszámot ellenőrizheti az ingatlan tulajdonosa, az iroda munkatársa és az idegenforgalmi adóellenőr. Amennyiben többen tartózkodnak a nyaralóingatlanban előzetes bejelentés nélkül, azonnali hatállyal el kell hagyni az ingatlant vagy ki kell fizetni az iroda által meghatározott felárat.

Az ár nem tartalmazza:
Az árak nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót, melynek mértéke településenként változó, az illetékes önkormányzat határozza meg az adott év elején. Jelenleg 400 - 600 Ft/ fő / éjszaka közötti összeg a 18. életévüket betöltött személyek részére.

Az ár nem tartalmazza a honlapon a „További költségek” táblázatban foglaltakat, pl. fűtés:

Egyes szálláshelyek esetén fűtési szezonban, vagy szükség esetén a felhasznált energia szerinti, ill. napi fix összegű fűtési költség fizetendő. Ennek mértékét a honlapon a "További költségek" táblázat tartalmazza, amely a helyszínen, készpénzben fizetendő.

Kaució, rendeltetésszerű használat:
A vendég vállalja, hogy a szálláshelyet rendeltetésszerűen használja és betartja a házirendet. Egyes szálláshelyek esetén a kulcs átvételekor kauciót kell fizetni. A kaució mértéke bérleményenként eltérő, 100-500 EUR a bérelt időszakra vonatkozóan. A kauciót a bérlés befejezésekor a szálláshely kulcsának leadásakor kapja vissza a vendég, amennyiben a nyaralóban nem történt károkozás. Ha a vendég kárt okozott a bérelt ingatlanban köteles azt bejelenteni és megtéríteni, melynek összege a kaucióból kerül levonásra. Ha a bérlő hibájából ennél nagyobb összegű kár keletkezik, a bérlő az okozott kár teljes összegéért felelős.

Abban az esetben, ha a vendég elutazása az iroda nyitvatartási idején kívül esik, vagy nem az előre egyeztetett időpontban történik, a kaució -károkozás hiányában- a vendég bankszámlájára visszautalásra kerül.

Egyéb tudnivalók:
Háziállat csak a megjelölt nyaralóba és a jelölt mennyiségben hozható.

Babaágyat (összecsukható, utazó) előzetes megbeszélés alapján amennyiben módunkban áll, térítésmentesen biztosítunk.

Reklamáció, kártérítés:
A vendég nem szerződésszerű teljesítésből fakadó igényét, a nyaralás időtartalma alatt a helyszínen az UngarnBooking irodájában szóban vagy írásban jelentheti be. Erről a helyszínen jegyzőkönyv készül. Az iroda köteles a bejelentett kárigény indokoltságát felülvizsgálni és álláspontjáról a vendéget tájékoztatni, a kárigényt a vendég hazautazásáig elintézni. Hazautazást követően bejelentett kárigény esetén az iroda mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól.

Árváltozás:
A bel,- vagy külföldi hatósági árváltozás, adó, illeték valamint valutaárfolyamok nagymértékű megváltozása miatt az UngarnBooking jogosult a bérleti díjat egyoldalúan módosítani. Amennyiben az emelés vagy az árfolyamváltozás mértéke a 8%-ot meghaladja, erről a vendéget írásban tájékoztatjuk. Ha a vendég az áremelés miatt írásban, a tájékoztatást követő 3 napon belül eláll a szerződéstől, az addig befizetett összeg visszafizetésre kerül.

Engedményezés:
A vendég jogosult a szerződésben meghatározott szolgáltatás igénybevételi jogát harmadik személy részére átengedni, abban az esetben ha az UngarnBookingot erről előzően írásban tájékoztatta. A vendég csak olyan személyre engedményezheti, aki megfelel a szerződésben leírt feltételeknek, és az abban foglaltakat tudomásul veszi.

Biztosítás, beutazási engedély:
Az UngarnBooking által meghirdetett bérleti díj az útlemondási biztosítást valamint a betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást nem tartalmazza, ugyanakkor vendégeinknek mindenképpen javasoljuk a fenti biztosítások megkötését.

A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos okmányok, engedélyek (pl. vízum) beszerzéséről a vendég gondoskodik.

Ha a Megrendelő a Foglalási visszaigazolásban megjelölt előleget, megfizette ez egyben azt is jelenti, hogy elolvasta és tudomásul vette az ÁSZF minden pontját, mely tartalmazza többek között a foglalás módját, a fizetési és lemondási feltételeket is.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy e szerződésből eredő vitákat békés úton rendezik. Ennek sikertelensége esetén az iroda által közvetített szolgáltatásokkal kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat a Fonyódi Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.